GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, är den nya dataskyddsförordningen som gäller från 25 maj 2018.

Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Förordningen stärker dina rättigheter och innebär en skärpning för hur personuppgifter får behandlas.

Det är vår uppgift som företag att informera dig hur vi hanterar dina personuppgifter.
I nedan stående bilaga kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter och varför samt hur länge vi spar de.

  GDPR Policy

Dina rättigheter är att du kan när som helst och utan kostnad få information om de personuppgifter som 
Nextsign Nord AB  har gällande dig. Om någon uppgift är felaktig kan du be oss ändra den. Låt oss även få veta om det skett någon förändring i dina personuppgifter. Du kan också begära ett utdrag av dem. Du kan när som helst välja att avregistrera dig, i samband med detta tar vi bort dina personuppgifter.
Avregistrering sker genomatt fylla i och skriva under nedanstående bilaga som sedan skickas till oss.


   Begäran information om personuppgifter
    Begäran återkallelse av samtyckesavtal
   Begäran radering av personuppgifter