Screentryck

Screentryck är en form av stencilering och är en  tryckmetod som är väldigt mångsidig.